L’unica possibilità che avete è ora ~ U. G. Krishnamurti